Blackjack mjuk och hård 17

By Author

Dubbla bör man göra om man har en hård 9 och dealer har mellan tre och sex. En mjuk 13 och 14, 15 och 16 och 17 och 18 ska dubblas om dealern har fem till sex, respektive fyra till sex och tre till sex. Hård 11 ska man alltid ta ett kort till på och även alla hårda händer under 11.

Ess-6 räknas till exempel som mjuk 17. Hård total: En hand med ett ess som endast kan räknas som 1 eftersom handen annars skulle överskrida 21 om esset räknades som 11. Ess-6-10 räknas till exempel som hård 17. Ett oavgjort resultat mellan dig och huset kallas för "push" och innebär att ingen varken vinner eller förlorar. Blackjack frågor och svar: Vad är mjuk 17 i blackjack? En mjuk 17 är när det totala nominella värdet av dina blackjack kort är lika med 17 där ess räknas som 11. En hand som inte har ett ess som räknas som 11 anses vara en hård hand. En tumregel är att aldrig hitta en mjuk 17 om du inte har för avsikt att dubbla. Hård hand (hard hand): En hand där ess räknas som 1, inte 11, eller en hand utan ess över huvud taget. Surrender (ge upp): En regel där spelaren kan ge upp handen efter att ha sett sina kort. Spela optimal Blackjack: En kortlek, dealern stannar på mjuk 17 – länk. En kortlek, dealern tar kort på mjuk 17 – länk. A–6 räknas till exempel som mjuk 17. HÅRD total: En hand med ett A (ess) kan endast räknas som 1 eftersom handen annars skulle överskrida 21 om det räknades som 11. A–6–10 räknas till exempel som hård 17. Ett oavgjort resultat mellan dig och huset kallas för PUSH och innebär att din insats betalas tillbaka.

Hård hand (hard hand): En hand där ess räknas som 1, inte 11, eller en hand utan ess över huvud taget. Surrender (ge upp): En regel där spelaren kan ge upp handen efter att ha sett sina kort. Spela optimal Blackjack: En kortlek, dealern stannar på mjuk 17 – länk. En kortlek, dealern tar kort på mjuk 17 – länk.

Dubbla bör man göra om man har en hård 9 och dealer har mellan tre och sex. En mjuk 13 och 14, 15 och 16 och 17 och 18 ska dubblas om dealern har fem till sex, respektive fyra till sex och tre till sex. Hård 11 ska man alltid ta ett kort till på och även alla hårda händer under 11. En mjuk hand i blackjack innehåller ett ess som räknas som 11. Det kan till exempel vara ett ess och en sjua, vilket ger en mjuk 18. En hård hand är en hand som antingen inte innehåller något ess eller, om det gör det, att esset räknas som 1. Det kan exempelvis röra sig om en hand med en tia och en åtta eller en tia, en sjua och ett ess. A-6 = Soft 17. A soft hand is one that cannot be busted by taking one hit. In other words, if you are dealt a soft hand you cannot bust 

Alla råd om blackjack som ges i dessa tre tips bygger på husets första kort – det synliga. – Om dealern har 7 eller högre ska du fortsätta ta kort tills du har en sammanlagd hård hand på 17 eller mer, eller en mjuk hand på 18 eller mer. En mjuk hand har ett Ess som räknas som 11 och en hård hand har varken Ess eller så räknas Esset som 1.

Hård 20 - om du får två kort som är värda 10 var får du en hand som är värd 20. I de flesta blackjackvarianterna är det smart att behålla de här korten och inte dela på dem. Mjuk 18 - med en hand som innehåller ett ess och en sjua har du flera olika alternativ. Beroende på vilken variant av blackjack du spelar kan du använda Spelet. Spelet går ut på att komma så nära talet 21 som möjligt utan att bli "tjock", det vill säga få över 21. Man måste dessutom ha bättre kort än dealern.Alla klädda kort är värda 10, ess är 11 eller 1. om spelarens 2 första kort är ett ess och ett klätt kort/en 10:a kallas det Black Jack och ger en och en halv gånger insatsen, såvida inte dealern också får Black Jack. En hand kan vara “mjuk” eller “hård” och det finns olika typer av Blackjack strategi som professionella spelare använder sig av. Spelet inledes alltså med att dealern delar ut två uppåtvända kort, men ett av dealerns kort förblir nedåtvända, för om man vet precis vad dealern har så blir det inte tillräckligt svårt att spela.

En hand kan vara “mjuk” eller “hård” och det finns olika typer av Blackjack strategi som professionella spelare använder sig av. Spelet inledes alltså med att dealern delar ut två uppåtvända kort, men ett av dealerns kort förblir nedåtvända, för om man vet precis vad dealern har så blir det inte tillräckligt svårt att spela.

A–6 räknas till exempel som mjuk 17. HÅRD total: En hand med ett A (ess) kan endast räknas som 1 eftersom handen annars skulle överskrida 21 om det räknades som 11. A–6–10 räknas till exempel som hård 17. Ett oavgjort resultat mellan dig och huset kallas för PUSH och innebär att din insats betalas tillbaka.

En hand kan vara “mjuk” eller “hård” och det finns olika typer av Blackjack strategi som professionella spelare använder sig av. Spelet inledes alltså med att dealern delar ut två uppåtvända kort, men ett av dealerns kort förblir nedåtvända, för om man vet precis vad dealern har så blir det inte tillräckligt svårt att spela.

Hård hand – en hård hand i Blackjack är en hand som antingen inte har något ess eller ett ess med ett värdet på 1. En dam och en 8 skulle vara en hård 18, medan ett ess, 7 och 9 skulle bli en hård 17. Mjuk hand – mjuka händer är händerna där ess värderas till 11. Om dina två första kort är ett ess och en 6:a har du en mjuk 17.